THIRRJE PËR APLIKIM- Youth 4 Work & Enterpreneurship

⏳THIRRJE PËR APLIKIM
👉Projekti “Youth 4 Work & Enterpreneurship” (Y4W&E) zbatohet nga organizata EESTEC TIRANA @eestectirana me mbështetjen e @agjencia_kombetare_e_rinise , @bora_muzhaqi .
👉Ky projekt implementohet në partneritet me BLOconomy
Projekti “Youth 4 Work & Enterpreneurship” hap thirrje për aplikim për rritje kapacitet të rinjve në qytetet:
🏢Tiranë;
🏢Berat;
🏢Shkodër.
Temat e trajnimit do të jenë:
👨‍💻Soft Skills
👩‍💻Si të shkruajmë një CV, etj
📍Afati i aplikimit është data 20 janar 2022.
Klikoni në link-un në vijim:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvGA6nCGNuDNFj5VfjX1UMGsc4Fh8imfbqsRPxDUjhPH9AjA/viewform
#work4youth #work4entrepreneurship #AKR #MSHRF #agjenciakombëtareerinisë #ministriishtetitperrininëdhefëmijët #thirrjaIIpërrininë #riniapërrininë #eestec #Nisma #Projekti #ETC #ETC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *