🖊Trajnimi “Sell me this pen” (I)

👉Institute of Human Rights and non-formal Education në kuadër të implementimit të projektit “ Youth 4 Work” në bashkëpunim me BLOconomy, projekt i Financuar nga Kongresi Rinor Kombëtar në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë, organizuan trajnimin e parë në temën “Sell me this Pen”.

👩‍🏫Qëllimi i këtij trajnimi është që të rrisë kapacitetin e të rinjve pjesëmarrës në fushën e shitjes si B2B ashtu edhe B2C.

👉Aktiviteti ishte interaktiv dhe numri i pjesëmarrësve ishte 25 të rinj nga mosha 14-29 vjeç.

Pas përfundimit të aktivitetit të rinjtë u pajisën me certifikatë pjesëmarrje.

         

         

         

         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *