Statistika/ Borxhi Publik

Ku eshte duke shkuar Borxhi Publik i Shqiperise?! Borxhi publik ndahet ne:
Borxh i brendshem;
Borxh i Jashtem.
Sipas te dhenave te Ministrise se Financave, per-vitin 2018 borxhi publik i Shqiperise ishte 1,107,285,000,000.00 lek. Duke marr ne konsiderate numrin e popullsise per kete vit, borxhi per person eshte 386,302 leke.
Dhe per vitin 2018 cdo sekonde borxhi rritet me 35,000 leke.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *