Draft-buxheti 2020

Në arsimin e lartë viti 2019 do të mbahet mend si viti i “arsimit profesional”. Thënë kjo për shkak të numrit të lartë të studentëve të regjistruar në programet profesionale.

Duket sikur në pamje të parë, të paktën në këndvështrimin tim personal, të rinjtë po drejtohen drejt tregut të punës. Po cilit treg, atij kombëtarë apo tregut “gjerman”?! Këtë çështje do e diskutojmë një herë tjetër pasi ka nevojë për më shumë vëmendje.

Vitin e kaluar akademik nxënësit u njoftuan për mesataren 6.5 për të hyrë në universitete, kjo si dukuri shtyu me detyrim ata që nuk plotësonin kriterin e mesatares, që të regjistrohen në programe profesionale.

Duke qenë se arsimi profesional ka qenë edhe synimi i qeverisë për të drejtuar të rinjtë drejt tregut të punës, synim që nuk pasqyrohet në buxhetin e vitit 2020.

Në buxhetin e fundit të prezantuar ka një rënie të nivelit të shpenzimeve për arsimin e mesëm profesional ndërkohë që ka një rritje të buxhetit për arsimin universitar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *